Brukervilkår for 1881-appen

1. Generelt

Disse brukervilkårene gjelder ved bruk av 1881-appen. Du aksepterer disse brukervilkårene når du har lastet ned appen og tatt den i bruk. Hvis du på et senere tidspunkt ikke aksepterer brukervilkårene, må du avinstallere 1881-appen.

1881-appen leveres av Opplysningen 1881 AS, org. nr. 995 955 326, og betegnes i det følgende som "1881" eller "vi".

Brukeren er den som lastet ned 1881-appen og bruker den og betegnes i det følgende som "brukeren" eller "du".

Grunnfunksjonalitetene i 1881-appen er gratis for brukeren og finansieres av reklamevisninger og betalte bedriftsoppføringer. Noen funksjoner krever at du oppretter en brukerkonto eller kjøper et abonnement. 

2. Personvern

Ved installering og bruk av 1881-appen kan du få spørsmål om du ønsker persontilpasset markedsføring. Du velger selv om du svarer ja eller nei, og funksjonalitetene i appen påvirkes ikke av ditt valg.

Ved innstallering og bruk av 1881-appen kan du også få spørsmål om å gi appen ulike tilganger (for eksempel bruk av lokasjonsdata). Du velger selv om du vil svarer ja eller nei, men om du svarer nei, kan det påvirke appens funksjonalitet.

Mer informasjon om hva dette innebærer og hvordan vi behandler personopplysninger finner du i vår personvernerklæring.

3. Funksjonalitet

1881-appen er tilgjengelig for mobiler med operativsystemene iOS/ Apple og Android. Appen blir løpende utviklet og oppdatert etter behov, og innhold og funksjonalitet kan når som helst endres eller fjernes. Du gjøres uttrykkelig oppmerksom på at vi ikke har noen plikt til å opprettholde appen, og at den derfor når som helst kan legges ned med 14 dagers varsel (dersom du har oppgitt kontaktinformasjon som gjør at vi kan varsle deg).

For å benytte 1881-appen kreves tilgang til internett. Kostnader for dette er ditt ansvar. For at du skal kunne bruke 1881-appen og sikre at funksjonene fungerer som de skal, kan det være nødvendig at du oppdaterer operativsystemet på din enhet. Merk at 1881-appen ikke nødvendigvis er tilgjengelig eller fungerer som den skal på gamle enheter eller på alle type enheter.  

4. Oppsigelse

Oppsigelse kan gjøres ved å avinstallere appen.

5. Ansvar

Vi kan ikke garantere at 1881-appen er tilgjengelig eller feilfri til enhver tid. Dersom det oppstår tekniske feil, nedetid etc. forsøker vi å rette dette så snart som mulig. 1881-appen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig ved utførelse av vedlikehold, forbedringer, sikkerhetsoppdateringer, sikkerhetskopier eller lignende. I den grad det er mulig vil vi informere deg om planlagte avbrudd.  

Vi er ikke ansvarlig for innholdet på lenker til tredjeparter.

Med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning har vi ikke ansvar for direkte eller indirekte tap som har sammenheng med 1881-appen.

Du er personlig ansvarlig for at din bruk av 1881-appen er i tråd med norsk lov, disse brukervilkårene og eventuelle vilkår som gjelder for markedsplassen der du lastet ned appen.

Dersom vi har rimelig grunn til å tro at du bruker 1881-appen i strid med norsk lov, disse brukervilkårene og eventuelle vilkår som gjelder for markedsplassen der du lastet ned appen, har vi rett til å sperre din tilgang. Du vil få beskjed om årsaken til sperringen hvis dette er mulig.

6. Immaterielle rettigheter

Vi eier rettighetene, inkludert de immaterielle rettighetene, til 1881-appen. Du må ikke modifisere, reprodusere, kopiere eller etterligne programvaren eller innholdet i 1881-appen. Du har heller ikke rett til å bruke 1881-appen for egne kommersielle formål.

7. Overføring av rettigheter og forpliktelser

Vi har rett til å helt eller delvis overføre våre rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til denne avtalen til en tredjepart.

8. Endringer av brukervilkårene

Vi kan komme til å endre brukervilkårene, eksempelvis som følge av ny lovgivning, ny teknologi eller endringer i appens funksjonalitet. Ved eventuelle endringer i brukervilkårene som påvirker deg negativt på en vesentlig måte vil vi varsle deg i 1881-appen. Hvis du fortsetter å bruke 1881-appen etter et slikt varsel, vil du være bundet av de nye brukervilkårene. 

9. Lovvalg

Brukervilkårene skal tolkes etter norsk rett. Eventuelle tvister skal løses i norsk domstol. 

10. Apple og Google

Ved bruk av appen må du også forholde deg til vilkårene i Apple App Store eller Google Play.

Apple og Google er ikke ansvarlig for 1881-appen, appens innehold, support eller vedlikehold. Apple og Google er ikke part i brukervilkårene, men Apple har rett til å håndheve disse.

11. Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss kan du sende en e-post til kundeservice@opplysningen.no eller ringe oss på +47 22 55 10 20.

----