Personvernerklæring

Innledning

En av de viktigste verdiene vi har i Norge er å ha et åpent samfunn. Helt siden telefondriften startet i Norge, har det vært tilrettelagt for at man skal finne andres kontaktinformasjon og i dag har teknologien erstattet sentralbordoperatørene.

Vi vil at du skal være trygg på at vi behandler dine personopplysninger i tråd med gjeldende lover og regler. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har. I denne erklæringen gir vi informasjon om alle tjenester levert av Opplysningen 1881 AS og Digitale Medier 1881 AS. Alle blir videre i erklæringen omtalt som «Vi».

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være ditt navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å fastsette hvilken person som befinner seg bak opplysningene.

Spesifikke vilkår

Enkelte av våre tjenester har spesifikke avtale- og brukervilkår som kommer som et tillegg til denne personvernerklæringen. Når disse vilkårene blir gjeldende vil vi gi deg tydelig informasjon. Dersom tjenestene krever samtykke, vil vi og be om ditt samtykke ved førstegangs bruk, innlogging eller installering.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenestene våre

Nummeropplysningstjenester

Som nummeropplysningsaktør har vi hjemmel i norsk lov til å behandle og publisere dine kontaktopplysninger (navn, telefonnummer og adresse) i form av en opplysningstjeneste. Siden kontaktinformasjonen er synlig for alle er det en forutsetning at den registrerte har mulighet til å enkelt skjule sin informasjon uavhengig av grunn. I Norge fungerer dette i praksis ved at man tar kontakt med sin teletilbyder for å reservere seg mot oppføring.

Vi mottar din nummeropplysningsinformasjon fra teletilbyderne og denne informasjonen verifiseres, om mulig, mot andre kilder som Posten, Folkeregisteret og Bisnode for å sikre at vi har mest mulig korrekt adresseinformasjon.

Eiendomspriser.no og kart

På tjenesten Eiendomspriser.no kan man få informasjon om overdragelser av eiendom. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon og behandlingsgrunnlaget vårt er legitime interesse for å kunne levere denne tjenesten. Statens kartverk er ansvarlig for den geografiske infrastrukturen, offentlig eiendomsinformasjon og har tinglysingsmakt for hele landet. Vår leverandør av denne informasjonen er Norkart som igjen mottar informasjonen fra Kartverket. Informasjon om Prisestimat mottar vi fra Prognosesenteret. Skråfoto mottar vi fra Blom Norway AS. I de tilfeller personer er med på bildet er disse blitt anonymisert.

Informasjon om roller og eierforhold i selskaper

Regnskapstall.no er vår tjeneste innen bedriftsmarkedet som viser informasjon og nøkkelopplysninger om foretak i tillegg til roller, eierforhold og aksjonærer. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon og behandlingsgrunnlaget er vår legitime interesse i å kunne levere disse tjenestene. Vi mottar denne informasjonen fra våre leverandører Experian og Bisnode. Informasjonen er basert på opplysninger fra Brønnøysundregisteret.

Behandling av personopplysninger om kundene/brukerne våre

Når du ringer eller sender SMS til 1881

Når du ringer eller sender oss SMS lagrer vi ditt telefonnummer, tid for kontakt, din forespørsel og resultatet av forespørselen. Dette for å kunne fakturere tjenesten og imøtekomme eventuelle tilbakemeldinger på en best mulig måte. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er å oppfylle avtalen med deg. Informasjonen slettes etter fem måneder.

Som følge av bruk av telefon og SMS-tjenesten vil du kunne motta en SMS av oss som omhandler opplevd kundeservice («OKS») på henvendelsen. Det er valgfritt å besvare denne og vi tar vare på hvem som har svart på undersøkelsen i 60 dager, slik at du ikke får en ny OKS før etter dette. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse i å forbedre tjenestene våre.

Ved henvendelse til Kundeservice

Når du kontakter kundeservice vil vi oppbevare din kontaktinformasjon, din henvendelse, tidspunkt for denne, notater om saken, samt utfallet. Denne historikken beholder vi både for å kunne vise til tidligere saker ved en ny henvendelse og for å utøve god kundebehandling. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse i å følge opp henvendelser fra våre kunder, brukere og de registrerte i vår database. Vi vil beholde ditt kontonummer frem til og med utbetalingsdato om saken tilsier at det er behov for det.

Ved bruk av våre apper

Appene «1881 Mobilsøk» og «1881» («1881-appen»), er tilgjengelig for flere operativsystemer, bl.a. iOS (iPhone) og Android. Appene blir levert og driftet av vår leverandør Giant Leap Technologies AS. Appene skal kun benyttes av privatpersoner.

Du vil bli presentert spesifikke brukervilkår og eventuelt abonnementsvilkår som må godkjennes ved nedlastning /event. start av abonnement. Vi vil kun benytte dine personopplysninger til det absolutt mest nødvendige.

Alle søk som gjøres mot 1881 blir logget for bruk i statistikk og tjenesteutvikling. Disse loggene tar ikke vare på informasjon som gjør at innholdet i søket kan knyttes til telefonen eller personen som søker.

Ved søk vil man kunne få spørsmål om man vil tillate tilgang til enhetens lokasjon. Lokasjonen brukes kun for å gi et presist nærhetssøk, og lagres ikke. For søkene lagres type forespørsel, som nærhetssøk, autosøk, og manuelt søk. Det konkrete søket og søkeresultater lagres ikke tilknyttet brukeren. Det rettslige grunnlaget er samtykke.

For å kunne videreutvikle vår app og for kundeoppfølging lagrer vi telefonmodell, software-versjon av telefon og app-versjon for hver bruker, samt informasjon om bruk som tidspunkt for søk. Informasjonen brukes ikke til andre formål.

Reklame, sporing

«1881-appen» er reklamefinansiert, og viser reklame fra Googles annonsenettverk. Det betyr at din enhet har en ID og du vil se reklame basert på dine andre søk på nettet, se Googles personvernregler

Våre leverandører, analyseverktøy

Til tjenestene, analyse og statistikk brukes Googles Firebase og Google Analytics for å samle inn informasjon om aktivitet i appene, se Googles personvernregler

Spesifikt for appen «1881 Mobilsøk»

1881 Mobilsøk er en sluttbrukerbetalt abonnementstjeneste som kun gjelder for kunder med norske mobilnummer. Når du bestiller et abonnement lagres ditt mobiltelefonnummer med dato og klokkeslett for bestilling av abonnementet. SMS-kommunikasjon mellom din mobil og tjenesten ved bestilling av abonnement, fakturameldinger, oppsigelse og andre tjenestemeldinger vil bli lagret.

Alle dine brukerspesifikke data relatert til ditt abonnement vil slettes automatisk 12 måneder etter avsluttet abonnement.

«1881 Mobilsøk» er en abonnement-tjeneste trenger vi informasjon om hvem vi skal fakturere. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er for å oppfylle en avtale med deg.

1881 Mobilsøk - Android

Når du installerer 1881 Mobilsøk på Android vil du få flere spørsmål i appen i appen om tillatelse til tilganger. Disse tillatelsene er helt nødvendige for å kunne gi deg kjernefunksjonaliteten i appen.

Vi bruker tilgangene til følgende:

  • Sende tekstmeldinger (SMS): Denne tilgangen brukes for å kunne registrere brukeren din (mobilnummeret) på en sikker og enkel måte.
  • Lese tekstmeldinger (SMS): Tilgangen brukes for å kunne gi deg en SMS-logg i appen med oppslag på ukjente nummer mot 1881, i tillegg til varsling med oppslag av nummer ved mottak av SMS fra ukjent nummer. Informasjonen fra SMS logg benyttes også til prioritering av «Mest brukte kontakter» på hovedsiden i appen på Android. Oppslagene gjøres anonymt og kun på ukjente nummer via en sikker forbindelse (https) og innholdet i SMS-meldingene presenteres kun inne i appen og deles ikke.
  • Ringe og administrere telefonsamtaler og tilgang til samtaleloggene dine: Tilgangene brukes for å kunne gi deg en anropsliste i appen med oppslag på ukjente nummer i tillegg til varsling med oppslag av nummer ved mottak av anrop fra ukjent nummer. I tillegg brukes informasjonen fra anropslogg til prioritering av «Mest brukte kontakter» på hovedsiden i appen. Oppslagene gjøres anonymt og kun på ukjente nummer (dvs ikke lagret lokalt) via en sikker forbindelse (https).
  • Tilgang til dine kontakter: Tilgangen brukes til å sortere ut de numrene som er lagret lokalt slik at appen gjør automatisk oppslag mot 1881 bare for ukjente nummer ved anrop, mottak av sms, sms-logg og anropsliste. For å kunne lagre eller oppdatere en kontakt fra et søk mot 1881 trenger vi også tilgang til kontakter. Vi viser en ryddigere kontaktliste i appen hvor kontakter som er lagret flere steder slåes sammen og vises med den beste informasjonen. Vi deler ikke de lokale kontaktene ut av appen, alt håndteres lokalt på telefonen din. For tjenesten gruppe-sms kan gruppene med kontaktdataene lagres på en skyløsning. I dette tilfellet vil kontaktdataene lagres på vår server i tillegg til i appen, men bare ved godkjenning av sluttbruker. Kontaktlisten kan også brukes når det lages en innkalling til telefonmøte fra appen.

1881 Mobilsøk - iPhone

På iPhone appen blir du spurt om tilgang til dine kontakter. Tillatelsene er valgfrie å gi, men de er nødvendige for at du skal ha mulighet til å benytte deg av appens kjernefunksjonalitet som eksempelvis «se hvem som ringer» og «lagre kontakt». Informasjonen som gjøres tilgjengelig, brukes og lagres kun lokalt på din mobil. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke.

  • Ved bruk av tjenesten «Telefonmøte» (både Android og iPhone) vil det for hvert møte genereres faktureringsgrunnlag («CDR») hos leverandøren Twilio, inkludert MSISDN til møtedeltagerne, tidspunkt og varighet. Dette er standard for telekommunikasjonsplattformer og brukes til fakturering mellom leverandøren og Opplysningen 1881. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er å oppfylle avtalen med deg.
  • Ved bruk av tjenesten «Grupper» vil dine grupper som standardinnstilling bli lagret i en skyløsning, slik at de følger med over ved et eventuelt bytte av telefon. Det kan endres til kun lokal lagring i mobiltelefonen/appen under «Mer» - «Innstillinger» i appen. Gruppemeldingene sendes fra, og lagres kun på din mobil.

Vi samler inn informasjon om bruksmønster i appen til analyse- og statistikkformål. Disse dataene brukes til å forbedre appen. Sammenstillingen er anonym og kan ikke spores tilbake til deg på noen måte. Til analyse og statistikk brukes Firebase og Google Analytics.

Spesifikt for «1881-appen»

1881-appen er en gratis, annonsefinansiert søke-app med mulighet for oppgradering av funksjoner ved å tegne et abonnement.

Enkelte funksjoner krever innlogging, se Brukervilkår for innlogging.

«1881 appen» for iOS

Ved installering og bruk av 1881-appen kan du få spørsmål om du ønsker persontilpasset markedsføring. Du velger selv om du svarer ja eller nei, og funksjonalitetene i appen påvirkes ikke av ditt valg.

Nedlastning av app og betaling for abonnement benytter Apple sine tjenester, og følger Apples retningslinjer for personvern

Når du oppretter en Min Side-bruker

Min Side er vår innloggingstjeneste der du har muligheten til å oppdatere dine opplysninger som vises i vår tjeneste, samt administrere dine overvåkninger på Eiendomspriser.no og samtykker for nyhetsbrev. Første gang du logger inn må du oppgi navn, mobilnummer, e-postadresse og passord. Disse opplysningene vil ikke vises i vår søketjeneste, men lagres kun for at du skal ha muligheter til å logge inn og for at vi skal kunne kommunisere med deg. Opplysninger og bilder du selv endrer på og tilfører til din oppføring, behandles og vises på samme måte som opplysningene vi har om deg fra andre kilder som beskrevet over.

Se brukervilkår for Min Side

Når du kjøper tilgang til historisk data på Eiendomspriser.no

Du må legge inn ditt mobilnummer ved første kjøp av tilgang. Dette er for at vi skal ha kontroll over hvilke kjøp som er gjort fra det enkelte mobilnummeret. Vi lagrer derfor personopplysninger når du foretar et kjøp, herunder mobiltelefonnummer, IP-adresser, hva du har kjøpt og hva du har betalt. Vi lagrer ikke andre personopplysninger enn det som det er grunnlag for. Formålet for oppbevaring av denne informasjonen er for å fakturere korrekt person, yte god kundeservice og kunne se statistikk. De rettslige grunnlagene for behandlingen er å oppfylle en avtale med deg, samt legitim interesse. Personopplysninger vil anonymiseres når det ikke lenger er behov for dem ifm revisjon/kontroll, og når brukeren ikke vært aktiv på 6 mnd. Opplysningene vil ikke bli delt med andre.

Når du abonnerer på Regnskapstall.no

Bestiller du ett abonnement på Regnskapstall.no trenger vi kontaktopplysninger til deg og din bedrift slik at vi kan opprette brukere, vite hvem vi skal kommunisere med og hvor vi skal sende faktura. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er for å oppfylle en avtale med deg. Vi vil beholde nødvendige kjøps- og kundehistorikk så lenge loven krever det og i de tilfeller det kun blir inngått ett prøveabonnent sletter vi opplysningene etter 12 måneder.

Les om Regnskapstall.no

Når du ønsker rapport og veiledningssamtale om din bedrifts synlighet

Vi samler inn navn, firma, epost og telefonnummer i forbindelse med nettadressen med formål å kontakte deg for en uforpliktende veiledningssamtale i etterkant.

Mer om Silktide personvernpolicy

Når du bruker våre nettsider

Vi plasserer cookies («informasjonskapsler») på våre nettsider for å gjøre siden mer brukervennlig, for å kunne vise interessebaserte annonser og for ta ut statistikk. Cookies er små tekstfiler som blir lokalt lagret på din nettleser som gjør det mulig for vår tjeneste å «huske» deg og dine brukerpreferanser.

Mer om vår bruk av cookies

Dine rettigheter

Du har flere rettigheter etter personopplysningsloven. En oversikt over disse følger under. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter.

Innsyn

Du har i utgangspunktet rett på informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Vil du se hvilke av dine opplysninger vi har synlig kan du enkelt gjøre et søk på ditt navn, telefonnummer eller adresse på 1881.no.

Retting

Vi behandler personopplysninger og vil rette opp feil når de blir oppdaget. Det kan være at vi oppdager avvik mellom eksisterende informasjon og en av våre kilder, som f.eks. Posten. Vi vil da forsøke å verifisere informasjonen og dersom vi ser det som nødvendig vil vi informere deg i forkant av endringen. Du har også muligheten til å selv korrigere, fjerne eller tilføye informasjon i din oppføring om du oppretter en Min Side-bruker eller be oss om å gjøre det ved å ta kontakt med oss.

Sletting og begrensning

En av personvernlovens prinsipper at det ikke skal behandle personopplysninger i større grad enn det absolutt er behov for i forhold til formålet med tjenesten. Vi vil derfor kun behandle og beholde de opplysninger vi har et behandlingsgrunnlag for og i de tilfeller vi er pålagt å beholde informasjonen etter norsk lov. Dette betyr at vi for eksempel kan slette din Min Side-bruker eller historikk fra vår database om du ønsker det, men vi kan ikke slette offentlig informasjon om dine aktive roller i en bedrift eller betalingshistorikk som vi ser oss nødt til å beholde.

Ønsker du at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger må du henvende deg til vårt kundesenter. Vi trenger da en begrunnelse slik at vi kan vurdere hver enkelt sak. Vurderingen vil være å avveie behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningen(e) opp mot risiko og konsekvens for personen.

For å reservere deg mot å stå i nummeropplysningstjenester må du henvende deg til din teletilbyder.

Ønsker du å slette noe fra grunnboken kan du lese mer om det her (Kartverket.no)

Mer informasjon om hvordan du kan få hemmelig adresse kan du lese om her (dinveiut.no)

Dataportabilitet

I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til en konkurrent av oss. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Klage til Datatilsynet

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eller løse eventuelle ønsker og behov.

Vær oppmerksom på at det er mange begrensninger i rettighetene over, det må derfor gjøres en konkret vurdering av hver forespørsel. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Dine personopplysninger skal behandles sikkert

Personopplysningsloven stiller den som behandler personopplysningene ansvarlig for å beskytte dine personopplysninger og for å gjennomføre sikringstiltak om nødvendig. Vi har tiltak som eksempelvis adgangskontroll og annen teknisk sikkerhetsstruktur som gjør at dine opplysninger oppbevares og behandles trygt. I de tilfeller vi har valgt å benytte oss av en ekstern leverandør, som ved fysisk lagring av data, analyseverktøy og leverandør av apper, er det inngått databehandleravtaler som sikrer at personopplysningene blir behandlet etter det formålet vi har avtalt og at oppbevaring, bruk, utlevering og sletting skjer etter avtale.

Særlig om barns personvern

I den nye personvernloven er det særlige krav ved behandling av opplysninger om barn. Vi vil i utgangspunktet ikke behandle opplysninger om personer under 13 år. Oppdages det at vi har opplysninger om barn sletter vi dette så snart vi blir gjort oppmerksomme på dette.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig, men vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Endringer i personvernerklæringen

Den siste versjonen av vår personvernerklæring vil alltid ligge tilgjengelig på nettsiden. Ved betydelige endringer i avtale eller brukervilkår vil vi informere om dette og/eller innhente nytt samtykke i de tilfeller vi ønsker å bruke din personopplysning til annet enn det du allerede har samtykket til.

Kontakt

Den ansvarlige for behandling av personopplysninger er lederen for det respektive selskap.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss vedrørende innsyn, retting eller sletting av dine opplysninger kan du kontakte vårt kundesenter på telefonnummer 22 55 10 20 eller via vårt kontaktskjema.

For hemmelig nummer eller reservasjon mot visning i 1881 og andre katalogtjenester kontakt din teleoperatør.

Har du andre spørsmål knyttet til personvern er du velkommen til å kontakte vårt personvernombud på e-post eller ved å sende oss ett brev.

E-post: personvern@1881.no

Postadresse: Opplysningen 1881 v/Personvern, Postboks 382 Sentrum, 0102 Oslo

Du vil måtte identifisere deg, slik at vi kan sikre rettmessig utlevering av dine personopplysninger. Vi vil svare deg så raskt som mulig og innen 30 dager, som er en lovfestet tidsfrist.