Om rangering i søkeresultatet

Det foreligger en rangeringslogikk til grunn for hvordan resultatene i våre søk presenteres. Denne er ulik avhengig av om søket er person, firma, bransje eller adresse.

Søk etter personer

Ved personsøk gis korrekt stavelse prioritet ifht skrivefeil/fonetiske feil som ofte også vil kunne gi treff. Vi presenterer kun de oppføringene som vi har i vår database. Rekkefølgen på begrepene i søkestrengen vil kunne avgjøre rekkefølgen.

Søk etter steder

Stedstreff tar utgangspunkt i offisielle stedsnavn. Rene adressesøk vil lede til treff i kart. Stedstreff inneholder også treff i interessepunkter i kart, for eksempeler ballbinge, svømmeanlegg, fyrlykt m.m.

Søk etter firmanavn

Ved firmasøk vil vi gi treff på både de offisielle firmanavnene samt evt. markedsnavn oppgitt i vår database. Vi vektlegger bedrifter som vi mottar fra teleoperatørene, men viser også bedrifter vi kun mottar fra de offisielle registrene (Brønnøysundregistrene). Betalte firmasøkeord vil også kunne gi treff på bedrifter i tillegg til søk på bransjenavn og tilhørende bransjesøkeord. Ved søk på firmanavn som er del av et konsern, presenterer vi ofte morselskap eller hovedkontoret først.

Søk etter bransjer

Ved søk på bransjer og bransjesøkeord, vil vi fremheve våre betalende annonsører. Det er altså ikke nødvendigvis en tilfeldig rekkefølge på treffene ved søk på bransjer/bransjesøkeord/firmasøkeord. Vi rangerer bedriftene i sine respektive bransjer innenfor handelsområder som er en samling av postnummer. Totalt sett opererer vi med rett i underkant av 100 handelsområder i Norge.

Søk etter organisasjonsnummer

Søk på organisasjonsnummer vil gi treff på det respektive firma.

Søk etter telefonnummer

Vi tilbyr treff på søk på telefonnummer, og hensyntar ulike skrivemåter og grupperinger av tall, for eksempel 2+2+2+2, eller 3+2+3.

Automatisk utfylling av søkefeltet

I tillegg til fritekstsøk har 1881 en funksjon som påvirker søkeresultatet ved å automatisk å gi forslag til søk ved inntasting av søkeord i søkefeltet.

Treff i flere kategorier

Enkelte søkeord kan gi treff i flere kategorier samtidig, for eksempel firmatreff, persontreff og adressetreff.

Forskjellige søkeresultat mellom internetttjenester og apper

Enkelte avvik i søkeresultat kan forekomme mellom 1881s internetttjenester og apper.