Vilkår for bruk av tjenestene

Gjelder: 1881.no, eiendomspriser.no, regnskapstall.no, blomster.no, regnr.1881.no, 1881 mobilsøk app og 1881 gratis app.

Rettigheter

Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet tilhører Digitale Medier 1881 AS og Opplysningen 1881 AS. Uten direkte avtale er enhver kopiering, lagring og tilgjengeliggjøring forbudt. Bruk av dette materialet i strid med avtale eller lov vil bli rettslig forfulgt. Digitale Medier 1881 AS og Opplysningen 1881 AS er ansvarlig for innhold, bruksområde, rettigheter, distribusjon og markedsføring.

Andre rettighetshavere

  • Kart: Norkart AS, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune, OpenStreetMap (and) contributors, Geovekst og kommunene, Statens kartverk, Terratec.
  • Eiendomspriser.no verdiestimat: Prognosesenteret.
  • Regnskapstall.no data: Dun & Bradstreet/Bisnode og Experian.
  • Regnr.1881.no: Statens Vegvesen, Politiets Etterlysningsregister, KVD Norge, Brønnøysundregistrene.

Kopiering og spredning

Innhold, layout og samlingene av opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Bruk av tjenesten gir ikke brukeren rett til å kopiere lyd, kategoristruktur, tekst, bilder og/eller video som inngår i nettstedet utover det som er nødvendig for å bruke tjenesten på normalt vis.

Abonnementinformasjon som er fremskaffet gjennom 1881 på nett og mobil er Digitale Medier 1881 AS’ eiendom, og brukeren er gitt rettigheter til å benytte informasjonen til personlig bruk. Informasjonen kan ikke videreselges i noen form. Det er forbudt å samle, eller gjøre uttrekk av, informasjonen på disse sidene (gjentatt og systematisk kopiering av deler av innholdet). Dataene som hentes fra 1881 kan ikke benyttes i strid med Personopplysningsloven eller annen relevant lovgivning.

Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen relevant lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Digitale Medier 1881 AS. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Ansvar

Digitale Medier 1881 AS har ansvar for databasens innhold og oppdateringer og søker å holde 1881 mest mulig oppdatert og korrekt. Digitale Medier 1881 AS har likevel intet ansvar for feil eller mangelfulle  opplysninger i databasen. Digitale Medier 1881 AS gjør tilgjengelig for brukeren informasjon om og lenker til nettsteder som tjenesten definerer som relevant i forhold til de søkekriteriene brukeren har ført inn i søkefeltet. Digitale Medier AS tar intet juridisk ansvar for at søkeresultatene er relevante eller fullstendige i forhold til det søkeresultatet brukeren ønsker, eller at nettstedene det lenkes til, er i bruk.

Bruker kan ikke kreve erstatning for feil eller driftsavbrudd hos Digitale Medier 1881 AS. Digitale Medier 1881 AS har intet ansvar for skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke levert informasjon, feilaktig levert eller lignende.